Inschrijven

U kunt onderstaand inschrijfformulier gebruiken om u zich in te schrijven voor Fysiotherapie/Aquasporten die worden gegeven in samenwerking met Zwemschool Joke. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van de inschrijving.

Voornaam kind*

Achternaam kind*

Geboortedatum kind* (Het invulformaat dient te zijn: dd/mm/yyyy)

Geslacht*

Adres*

Postcode*

Woonplaats*

Naam ouders*

Telefoon vast

Telefoon mobiel*

E-mail*

Opgave voor:*


Heeft uw kind bijzonderheden? Zo ja, beschrijf het hieronder (denk aan ADHD, stoornissen in het autistisch spectrum of lichamelijke-, geestelijke-, visuele en audiobeperkingen)

Voorkeur start zwemlessen jaar*

Voorkeur start zwemlessen maand*

Op welke lesdag en tijdstip wilt uw kind zwemmen? (wanneer u meerdere voorkeuren opgeeft, is de kans groter dat uw kind kan instromen)

Maandag locatie Stevensbeek

Dinsdag locatie Stevensbeek

Woensdag locatie Stevensbeek

Vrijdag locatie Stevensbeek

Zaterdag locatie Stevensbeek

Volgt uw kind momenteel zwemles?*

Heeft uw kind in het verleden zwemles gehad?
Zo ja, welke diploma's heeft uw kind behaald?

Wat is de reden dat u bent gestopt of wilt veranderen van zwembad/zwemschool?

Wilt u een Easyswim Pro aanschaffen à € 47,50 ?*

Toestemmingsverklaring publicatie foto- en filmmateriaal.

Zwemschool Joke maakt steeds mee gebruik van de website (www.zwemschooljoke.nl) en de facebookpagina van Zwemschool Joke (http://facebook.com/zwemschooljoke) als communicatiemiddel naar de buitenwereld. De website en de facebookpagina zijn allebei een toegankelijk medium voor iedereen.

Zwemschool Joke wil de website en de facebookpagina graag actueel houden met foto’s- en filmmateriaal. Zwemschool Joke vraagt u toestemming voor het publiceren van foto’s, filmmateriaal en ander promotiemateriaal.

Wilt u aangeven of u wel of geen toestemming verleent voor publicatie van foto- en filmmateriaal voor uw zoon/dochter?

Bij deze geef ik toestemming dat er foto’s gemaakt mogen worden van mijn zoon/dochter tijdens de zwemlessen/diplomazwemmen Deze foto’s mogen gepubliceerd worden op de website en de facebookpagina.*

Bij deze geef ik toestemming dat mijn zoon/dochter gefilmd mag worden tijdens de zwemlessen/diplomazwemmen. Het filmmateriaal mag gepubliceerd worden op de website en de facebookpagina.*

Bij deze geef ik toestemming dat er foto’s van mijn zoon/dochter op de flyers/visitekaartjes verschijnen van Zwemschool Joke.*

Het is mogelijk het lesgeld per automatische incasso of per contante betaling te voldoen.

Wanneer u ervoor kiest om te betalen via de automatische SEPA incasso Bank/Giro dan vragen wij u om de volgende gegevens. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Zwemschool Joke om incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor contact om met uw bank.

Gegevens rekeninghouder.

Tenaamstelling:

Bank:

IBAN:

Naam akkoord automatische incasso:

Ik machtig u, conform uw verklaring, om de persoonsgegevens van mij en mijn kind in uw administratie te mogen verwerken*

Bij deze verklaar ik dat ik de algemene voorwaarden bij inschrijving op de website te hebben begrepen en te hebben aanvaardt.*