Inschrijven

U kunt onderstaand inschrijfformulier gebruiken om u zich in te schrijven voor Fysiotherapie/Aquasporten die worden gegeven in samenwerking met Zwemschool Joke. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van de inschrijving.

  Voornaam kind*

  Achternaam kind*

  Geboortedatum kind* 

  Geslacht*

  Adres*

  Postcode*

  Woonplaats*

  Naam vader en moeder*

  Telefoon mobiel* 1

  Telefoon mobiel 2 

  E-mail* 

  E-mail reserve

  Opgave voor:*

  Voorkeur start zwemlessen jaar*

  Voorkeur start zwemlessen maand*

  Voor welke lesdag en lestijd wilt u zich opgeven?  

  Maandag

  Dinsdag

  Woensdag

  Donderdag

  Vrijdag

  Zaterdag


  Zijn er bijzonderheden en/of medische aspecten waarvan het belangrijk is dat Zwemschool Joke hiervan op de hoogte is?(U kunt denken aan autisme spectrum, ADHD, concentratiestoornissen, lichamelijke-, geestelijke-, visuele en audiobeperkingen. Indien u zoon/dochter op speciaal onderwijs zit graag vermelden en indien mogelijk contactpersoon zwemonderwijs vermelden)

  Volgt uw kind of heeft uw kind zwemles gevolgd?*

  Welk niveau en eventuele diploma’s heeft uw kind behaald?


  Kunt u aangeven hoelang uw kind zwemles heeft gehad?


  Wat is de reden dat u bent gestopt of wilt veranderen van zwembad/zwemschool?

  Hoe bent u bij Zwemschool Joke terecht gekomen?

  Wilt u een Easyswim Pro aanschaffen à € 52.50 ?*  

  Toestemmingsverklaring publicatie foto- en filmmateriaal.

  Zwemschool Joke maakt gebruik van de website (www.zwemschooljoke.nl) en de facebookpagina van Zwemschool Joke (http://facebook.com/zwemschooljoke) als communicatiemiddel naar de buitenwereld. De website en de facebookpagina zijn allebei een toegankelijk medium voor iedereen. Regelmatig verschijnt Zwemschool Joke met foto’s in de media zoals regionale kranten. Zwemschool Joke wil de website en de facebookpagina graag actueel houden met foto’s- en filmmateriaal. Zwemschool Joke vraagt u toestemming voor het publiceren van foto’s, filmmateriaal en ander promotiemateriaal.

  Wilt u aangeven of u wel of geen toestemming verleent voor publicatie van foto- en filmmateriaal voor uw zoon/dochter?

  Bij deze geef ik toestemming dat er foto’s gemaakt mogen worden van mijn zoon/dochter tijdens de zwemlessen/diplomazwemmen Deze foto’s mogen gepubliceerd worden op de website en de facebookpagina.*

  Bij deze geef ik toestemming dat mijn zoon/dochter gefilmd mag worden tijdens de zwemlessen/diplomazwemmen. Het filmmateriaal mag gepubliceerd worden op de website en de facebookpagina.*

  Bij deze geef ik toestemming dat er foto’s van mijn zoon/dochter op de flyers/visitekaartjes/regionale kranten/andere mediakanalen gepubliceerd mogen worden.*

  Het is mogelijk het lesgeld per automatische incasso te incasseren of per factuur (per bank overmaken of contant) te voldoen. Voor de betaling van het lesgeld per factuur (per bank overmaken of contant) zal er maandelijks € 2,50 in rekening worden gebracht voor administratieve kosten. Voor het incasseren van het lesgeld per automatische incasso zijn geen extra kosten van toepassing. De wijze van betaling zoals aangegeven bij inschrijving zal worden toegepast voor het betalen van het lesgeld. Het is niet mogelijk om lesgeld met terugwerkende kracht op een andere manier te voldoen.

  Wanneer u ervoor kiest om te betalen via de automatische SEPA incasso Bank/Giro dan vragen wij u om de volgende gegevens. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Zwemschool Joke om incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor contact om met uw bank.

  Gegevens rekeninghouder.

  Tenaamstelling:

  Bank:

  IBAN:

  Naam akkoord automatische incasso:

  Ik machtig u, conform uw verklaring, om de persoonsgegevens van mij en mijn kind in uw administratie te mogen verwerken*

  Bij deze verklaar ik dat ik de algemene voorwaarden bij inschrijving op de website te hebben begrepen en te hebben aanvaardt.*


  Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om. Lees onze privacyverklaring.